Samfundsansvar og ansvarlige investeringer og Politik for aktivt ejerskab

 

Samfundsansvar og ansvarlige investeringer*
Sydinvest udøver sit samfundsansvar primært gennem måden, hvorpå vi forvalter formuen i de forskellige afdelinger. I tilrettelæggelsen af forvaltningen af formuen i afdelingerne i Sydinvest lægger vi vægt på, at de lever op til FNs principper vedrørende ansvarlige investeringer – PRI. Det indebærer bl.a.

  • at områder vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, som internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), indgår i investeringsbeslutningerne
  • at vi anvender en engagementstilgang i relation til påvirkning af de selskaber, som vi investerer i, der ikke til fulde lever op til vores forventninger i relation til ESG.

Læs mere om emnet på sydinvest.dk

 

Politik for aktivt ejerskab
Formålet med at udøve aktivt ejerskab er at forøge eller bevare værdien af de aktiver, som Fondene har investeret i. Politikkens udgangspunkt er, at aktiv påvirkning af selskaber i stedet for ekskludering giver mulighed for at udløse et kurspotentiale i selskaberne i takt med, at problemerne løses.

Syd Fund Management har sammen med flere end 1.500 globale institutionelle investorer og service providers skrevet under på FNs Principper for Ansvarlige Investeringer, PRI, som består af seks principper for ansvarlige investeringer. Princip 2 forpligter Syd Fund Management på vegne af Fondene til at arbejde for aktivt ejerskab.

Læs mere her