Samarbejdspartnere

Fondene er såkaldte clean-fonde, der er beregnet til fuldmagtskunder og kan udelukkende handles af pengeinstitutter, der har indgået en aftale herom med Syd Fund Management A/S. 

Samarbejdspartnerne er oplistet nedenfor. Er I interesseret i en samarbejdsaftale med Sydinvest, så kontakt Jesper Riisberg på tlf. 7437 3328 eller Mick Sommer på tlf. 7437 3325