Bæredygtige Aktier W DKK d

Basisaktier

12,97 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061533726

Løbende omk.

0,78 %

Profil

Ny fond i Sydinvest
Sydinvest Bæredygtige Aktier er til dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for kommende generationer. Historisk set har afkastet inden for dette område været fuldt konkurrencedygtigt med afkast fra det brede aktiemarked – faktisk har det i længere perioder overgået det.

Det bedste af to verdener
Med Sydinvest Bæredygtige Aktier får du det bedste fra to verdener: et stærkt bæredygtigt bidrag til verden omkring os og muligheden for et pænt investeringsafkast. Med denne fond får du en god mulighed for at bruge et af de stærkeste redskaber – kapital – til at gøre verden til et endnu bedre sted at være. For dig selv, dine nærmeste og de kommende generationer. Det kan ske gennem investering i de selskaber, som bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at selskaberne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.

Investeringsuniverset tager sit udgangspunkt i det brede globale aktieindeks. Herfra bygges en portefølje af både nuværende ledere inden for bæredygtighed og morgendagens stjerner. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis i mål med den bæredygtige rejse, men forventes at have et større kurspotentiale og er derfor interessante ud fra en finansiel betragtning.

Investeringsprofil for Sydinvest Bæredygtige Aktier
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Andelsklassens største investeringer ligger i USA og Europa. Andelsklassen investerer i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2.

Fonden er underlagt ESG-analyse, mindst halvdelen af formuen skal være placeret i selskaber med gode ESG-egenskaber.


Hvorfor investere i Bæredygtige Aktier W DKK d?

 • Bredt fokus på bæredygtighed
 • Lavere CO2 end benchmark
 • Vægt på aktier med stærk bæredygtighedsprofil

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,37 %

Afkast i apr.: -3,12 %

År til dato +12,97 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,37 %
Afkast ÅTD, % 12,97 %
Salg
Køb
Indre værdi 133,66
Formue (mio.) 1.334 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 8,96 %
1 år 20,85 %
3 år 27,56 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 17,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 118,31
2022 -14,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,59
2021 19,86 % 1,80 1,80 0,00 0,00 119,86
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Bæredygtige Aktier W DKK d Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -3,12 % 8,96 %
Afkast i fondens benchmark -2,01 % 8,15 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Microsoft Systemsoftware USA 6,31 %
Alphabet Class A Interaktive medier og tjenester USA 4,53 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 4,52 %
ASML Halvlederudstyr Holland 2,86 %
Visa Kontant, afledte finansielle instr. m.v. USA 2,85 %
Novo Nordisk B Medicinalindustri Danmark 2,56 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 2,33 %
Kontanter og Diverse Kontant, afledte finansielle instr. m.v. KONTANT 2,19 %
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 2,17 %
SAP Softwareprogrammer Tyskland 2,10 %
Antal værdipapirer i fonden: 78
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Bæredygtige Aktier W DKK d 0,78 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0061533726
Fondskode 6153372
Introduktionsdato 29.03.2021
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,78 %
Transaktionsomk. 0,01 %
Andelsklasse formue(mio) 1.231 DKK
Formue i fonden (mio) 1.883 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 118,31 DKK
Indre værdi april 2024 128,91
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 77
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,96 %
Active Share 78,1
Tracking Error
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 9,19
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 14,34
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,59