Bæredygtige Aktier W DKK d

Basisaktier

13,27 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061533726

Løbende omk.

0,80 %

Profil

Ny fond i Sydinvest
Sydinvest Bæredygtige Aktier er til dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for kommende generationer. Historisk set har afkastet inden for dette område været fuldt konkurrencedygtigt med afkast fra det brede aktiemarked – faktisk har det i længere perioder overgået det.

Det bedste af to verdener
Med Sydinvest Bæredygtige Aktier får du det bedste fra to verdener: et stærkt bæredygtigt bidrag til verden omkring os og muligheden for et pænt investeringsafkast. Med denne fond får du en god mulighed for at bruge et af de stærkeste redskaber – kapital – til at gøre verden til et endnu bedre sted at være. For dig selv, dine nærmeste og de kommende generationer. Det kan ske gennem investering i de selskaber, som bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at selskaberne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.

Investeringsuniverset tager sit udgangspunkt i det brede globale aktieindeks. Herfra bygges en portefølje af både nuværende ledere inden for bæredygtighed og morgendagens stjerner. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis i mål med den bæredygtige rejse, men forventes at have et større kurspotentiale og er derfor interessante ud fra en finansiel betragtning.

Investeringsprofil for Sydinvest Bæredygtige Aktier
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Andelsklassens største investeringer ligger i USA og Europa. Andelsklassen investerer i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2.

Fonden er underlagt ESG-analyse, mindst halvdelen af formuen skal være placeret i selskaber med gode ESG-egenskaber.


Hvorfor investere i Bæredygtige Aktier W DKK d?

 • Bredt fokus på bæredygtighed
 • Lavere CO2 end benchmark
 • Vægt på aktier med stærk bæredygtighedsprofil

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,22 %

Afkast i okt.: -2,19 %

År til dato +13,27 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,22 %
Afkast ÅTD, % 13,27 %
Salg 113,75
Køb 114,15
Indre værdi 113,94
Formue (mio.) 1.099 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 7,53 %
1 år 4,71 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -14,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,59
2021 19,86 % 1,80 1,80 0,00 0,00 119,86
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Bæredygtige Aktier W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -2,19 % 7,53 %
Afkast i fondens benchmark -2,76 % 8,18 %

Ansvarlighed

Sydinvest Bæredygtige Aktier investerer globalt i aktier med en stærk bæredygtighedsprofil (målt på ESG). Det betyder, at vi frasorterer en række selskaber, som opererer inden for fx fossile brændstoffer og andre ikke-bæredygtige industrier, mens vi tilvælger de selskaber, som står godt ift. bæredygtighed. Herudover går vi i dialog med de selskaber, vi investerer i, med henblik på at påvirke dem i en positiv retning.

Vi har en klar ambition om, at fondens CO2-udledning (CO2-intensitet) skal være mindre end fondens sammenligningsindeks. Og for at sætte barren for bæredygtighed højt har vi en stærk ambition om at få svanemærket fonden i løbet af 2021. Det betyder, at der vil være en lang række krav, som fonden skal leve op til.

Svanemærkning
De fleste kender Svanemærket fra deres daglige tur i indkøbscenteret. Her går svanemærkede varer for at være de mindst miljøbelastende inden for de enkelte varegrupper. En svanemærkning af en investeringsfond kræver, at fonden lever op til en række krav til investeringerne.

Vi arbejder på at få svanemærket fonden, da det er en ekstrasikkerhed for, at pengene investeres globalt påen ordentlig og bæredygtig måde.

Som investor i en svanemærket fond får man derfor tryghed for, at fonden har fokus på bæredygtighed i tilrettelæggelsen af investeringerne.

Et bredt fokus på bæredygtighed
Sydinvest Bæredygtige Aktier forventes at have investeringer i alle større regioner og sektorer på globalt plan. Fonden investerer ikke kun i bæredygtighed inden for klima og miljø, men har i stedet også et bredt fokus på bæredygtighed inden for sociale forhold og god selskabsledelse. Vi investerer i bæredygtige virksomheder, som også har en bæredygtig forretningsmodel. Det vil sige, at virksomhederne skal være bæredygtige, men også have en sund forretningsmodel. Det er for os at se en vigtig del af fundamentet for langsigtet bæredygtighed.

* Målt på CO2-intensitet imod fondens benchmark pr. 26.02.2021. Tallet vil variere over tid. Fonden har en ambition om at have lavere CO2-intensitet end benchmark.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Microsoft Systemsoftware USA 6,45 %
Google Interaktive medier og tjenester USA 4,07 %
Visa Kontant, afledte finansielle instr. m.v. USA 2,94 %
Novo Nordisk B Medicinalindustri Danmark 2,52 %
SAP Softwareprogrammer Tyskland 2,36 %
ASML Halvlederudstyr Holland 2,31 %
Oracle Systemsoftware USA 2,02 %
Adobe Systems Softwareprogrammer USA 1,92 %
IntercontinentalExchange Børser og data USA 1,91 %
Thermo Fisher Scientific Biovidenskab USA 1,87 %
Antal værdipapirer i fonden: 87
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Bæredygtige Aktier W DKK d 0,80 % 0,04 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0061533726
Fondskode 6153372
Introduktionsdato 29.03.2021
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,80 %
Transaktionsomk. 0,04 %
Andelsklasse formue(mio) 1.068 DKK
Formue i fonden (mio) 1.621 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 100,59 DKK
Indre værdi oktober 2023 108,16
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 87
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 7,53 %
Active Share 79,5
Tracking Error
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 12,23
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 -
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -