Korte Obligationer PM

Basisobligationer

1,67 %

Pr. 13/06/24 11:50

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0062616041

Løbende omk.

0,23 %

Profil

Investeringsprofil
Afdelingen investerer i kursstabile danske realkreditobligationer, statsobligationer samt statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Afdelingen er forbeholdt institutionelle investorer, kollektive investeringsordninger og investorer med individuelle aftaler om porteføljemanagement. Placeringen af afdelingens midler skal overholde de i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger fastsatte grænser.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/06/24 11:50

Afkast i dag +0,00 %

Afkast i maj: +0,42 %

År til dato +1,67 %

Afkast og kurser pr. 13/06/24 11:50

Afkast i dag 0,00 %
Afkast ÅTD, % 1,67 %
Salg 101,75
Køb 101,95
Indre værdi 101,86
Formue (mio.) 408 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 1,39 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 0,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,18
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Korte Obligationer PM Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 0,42 % 1,39 %
Afkast i fondens benchmark 0,16 % -0,08 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
2.25% Danske Stat 15.11.20262,25DanmarkDKK15,51 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DanmarkDKK7,65 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DanmarkDKK6,56 %
5.00% Nordea SDRO 01.10.20565,00DanmarkDKK5,40 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20535,00DanmarkDKK5,29 %
6.00% RD SDRO 01.07.20536,00DanmarkDKK5,11 %
4.09% DLR SDO 01.07.20254,09DanmarkDKK5,10 %
5.00% RD SDRO 01.10.20565,00DanmarkDKK4,70 %
5.00% Nordea SDRO 01.10.20535,00DanmarkDKK4,43 %
4.44% DK Skibe 01.01.20264,44DanmarkDKK4,12 %
Antal værdipapirer i fonden: 30
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Danmark 96,98 % 7,37 %
Færøerne 2,67 % 2,67 %
Øvrige 0,35 % 0,00 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Korte Obligationer PM 0,23 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0062616041
Fondskode 6261604
Introduktionsdato 18.12.2023
Benchmark Nordea CM 2 Gov.Bond Index
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 2 år
Porteføljemanager
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,23 %
Transaktionsomk. 0,05 %
Andelsklasse formue(mio) 373 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 100,18 DKK
Indre værdi maj 2024 101,57
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 30
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 1,39 %
Standardafvigelse 1 år -
Standardafvigelse 3 år -
Sharpe Ratio (3 år) -
Effektiv rente -