MellemLange Obl. W DKK d

Basisobligationer

3,91 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060814879

Løbende omk.

0,22 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,07 %

Afkast i okt.: +0,47 %

År til dato +3,91 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 3,91 %
Salg 89,80
Køb 90,06
Indre værdi 89,93
Formue (mio.) 4.540 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 2,05 %
1 år 2,21 %
3 år -10,29 %
5 år -6,95 %
7 år -4,76 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -10,23 % 0,80 0,00 0,80 0,00 87,34
2021 -2,38 % 0,30 0,00 0,30 0,00 97,59
2020 1,93 % 0,40 0,00 0,40 0,00 100,37
2019 1,79 % 2,80 0,00 2,80 0,00 101,26
2018 0,53 % 1,10 0,00 1,10 0,00 100,57
2017 1,92 % 1,30 0,00 1,30 0,00 101,34
Se mere

Seneste udvikling

MellemLange Obligationer W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden 0,47 % 2,05 %
Afkast i fondens benchmark 0,59 % 1,22 %

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
5.00% Nykredit SDO 01.10.20535,00DanmarkDKK4,69 %
0.00% BRF SDO 01.07.20380,00DanmarkDKK3,87 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.20420,50DanmarkDKK3,70 %
1.00% BRF SDO 01.04.20261,00DanmarkDKK3,58 %
4.47% DK Skibe 01.01.20264,47DanmarkDKK3,30 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DanmarkDKK3,28 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DanmarkDKK3,08 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DanmarkDKK2,68 %
0.00% Nordea SDRO 01.10.20400,00DanmarkDKK2,43 %
1.00% DK Skibe 01.01.20271,00DanmarkDKK2,33 %
Antal værdipapirer i fonden: 138
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Danmark 98,92 % 0,09 %
Færøerne 1,08 % -0,06 %
Øvrige -0,01 % 0,00 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
MellemLange Obl. W DKK d 0,22 % 0,10 % 0,15 % 0,15 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060814879
Fondskode 6081487
Introduktionsdato 14.06.2017
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Nikolaj Fabricius
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,22 %
Transaktionsomk. 0,10 %
Andelsklasse formue(mio) 4.494 DKK
Formue i fonden (mio) 6.225 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 87,34 DKK
Indre værdi oktober 2023 88,33
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 138
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,80
Afkast i år (ultimo mdr.) 2,05 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 3,04
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 4,63
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -1,00
Effektiv rente 4,16 %
Gennemsnitlig varighed 4,42