Fjernøsten W DKK d

Vækstaktier

-3,32 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060815769

Løbende omk.

0,91 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer aktivt i selskaber fra lande i Fjernøsten (Asien ex. Japan). Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 70 til 100 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,58 %

Afkast i okt.: -3,50 %

År til dato -3,32 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,58 %
Afkast ÅTD, % -3,32 %
Salg 119,30
Køb 120,20
Indre værdi 119,81
Formue (mio.) 122 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % -6,59 %
1 år -0,60 %
3 år -12,51 %
5 år 26,00 %
7 år 25,90 %
10 år 65,07 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -21,86 % 0,00 0,00 0,00 0,00 123,92
2021 8,80 % 44,70 44,70 0,00 0,00 202,89
2020 23,86 % 28,60 28,60 0,00 0,00 210,95
2019 27,27 % 9,60 9,60 0,00 0,00 180,75
2018 -16,74 % 0,00 0,00 0,00 0,00 142,02
2017 25,66 % 24,50 24,50 0,00 0,00 194,38
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Fjernøsten W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -3,50 % -6,59 %
Afkast i fondens benchmark -3,62 % -2,99 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Taiwan Semiconductor Manufac Halvlederproducenter Taiwan 9,39 %
Samsung Electronics Prefered Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Sydkorea 8,20 %
Tencent Interaktive medier og tjenester Kina 6,65 %
Alibaba Group Holding Ltd Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 4,80 %
Bank Central Asia Diversificerede Banker Indonesien 3,56 %
AIA Livs- & Sygeforsikringer Hongkong 2,44 %
Hynix Semiconcuctor Halvlederproducenter Sydkorea 2,10 %
Icici Bank Diversificerede Banker Indien 2,04 %
NetEase Inc Interaktiv hjemmeunderholdning Kina 1,87 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer Kina 1,76 %
Antal værdipapirer i fonden: 87
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 29,76 % 6,27 %
Finans 22,47 % -1,39 %
Forbrugsgoder 17,75 % -4,64 %
Telekommunikationsservices 10,01 % 2,78 %
Industri 4,25 % -1,18 %
Forsyning 3,71 % 3,11 %
Sundhedspleje og personlig service 2,90 % -0,49 %
Konsumentvarer 2,66 % -2,38 %
Materialer 2,49 % -2,48 %
Øvrige 4,02 % 0,32 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Kina 35,69 % -6,79 %
Indien 18,52 % 6,21 %
Taiwan 17,06 % 3,94 %
Sydkorea 13,78 % 0,83 %
Indonesien 4,54 % 0,99 %
Thailand 2,65 % 1,46 %
Hongkong 2,44 % -4,06 %
Singapore 1,75 % -1,59 %
Filippinerne 1,51 % 0,28 %
Øvrige 2,08 % -1,35 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK d 0,91 % 1,29 % 0,34 % 0,42 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060815769
Fondskode 6081576
Introduktionsdato 15.06.2017
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Bjarne Gier
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,91 %
Transaktionsomk. 1,29 %
Andelsklasse formue(mio) 113 DKK
Formue i fonden (mio) 757 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 123,92 DKK
Indre værdi oktober 2023 115,75
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 87
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) -6,59 %
Active Share 63,7
Tracking Error 4,6 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 18,50
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 14,85
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -0,36