Indeks Verden Screened W DKK d

Basisaktier

14,46 %

Pr. 13/06/24 11:50

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061156759

Løbende omk.

0,50 %

Profil

Fonden investerer globalt i aktier under hensyntagen til miljømæssige og sociale faktorer. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Afdelingens største investeringer ligger i USA og Japan.
Der er ikke opstillet rammer for, i hvilke lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer. Investering kan også ske i tilsvarende depotbeviser som eksempelvis American Depositary Receipt (ADR’s) og Global Depositary Receipt (GDR’s). Afdelingen kan investere i kinesiske A-aktier gennem China Connect.

Passiv forvaltet fond
Fonden styres passivt og følger MSCI World All Country Screened Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Da passive fonde alene skal følge et bestemt indeks, er de som regel billigere end andre aktiefonde. Omkostningerne kan på den måde holdes på et minimum, så man får et afkast så tæt på markedsafkastet som muligt.

Hvad betyder screened?
At fondens benchmark er screened mht. miljømæssige og sociale karakteristika, betyder at selskaber som overskrider nogle fastlagte grænseværdier indenfor specifikke forretningsområder fjernes fra fondens investeringsunivers. Da afdelingen er en indeksafdeling, kan den således ikke investere i selskaber som overskrider disse miljømæssige og sociale kriterier.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/06/24 11:50

Afkast i dag -0,33 %

Afkast i maj: +2,92 %

År til dato +14,46 %

Afkast og kurser pr. 13/06/24 11:50

Afkast i dag -0,33 %
Afkast ÅTD, % 14,46 %
Salg 119,95
Køb 120,40
Indre værdi 120,05
Formue (mio.) 412 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 11,01 %
1 år 22,96 %
3 år 30,97 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 Morningstar Global Target Market Exposure Responsible Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Efter 1/6-24 er benchmarket MSCI Customized, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 22,15 % 5,40 5,40 0,00 0,00 110,11
2022 -16,06 % 4,60 4,60 0,00 0,00 94,56
2021 26,91 % 15,80 15,80 0,00 0,00 130,79
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Indeks Verden Screened W DKK d Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 2,92 % 11,01 %
Afkast i fondens benchmark 2,67 % 10,59 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Microsoft Systemsoftware USA 5,00 %
Apple Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 4,55 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 4,34 %
Amazon Kontant, afledte finansielle instr. m.v. USA 2,75 %
Meta Platforms Interaktive medier og tjenester USA 1,69 %
Alphabet Class A Interaktive medier og tjenester USA 1,67 %
Alphabet Class C Interaktive medier og tjenester USA 1,51 %
Taiwan Semiconductor Manufac Halvlederproducenter Taiwan 1,16 %
Lilly Eli Medicinalindustri USA 1,15 %
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 1,09 %
Antal værdipapirer i fonden: 252
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 26,70 % 1,42 %
Finans 18,31 % 0,17 %
Sundhedspleje og personlig service 13,67 % -0,10 %
Forbrugsgoder 11,82 % -0,84 %
Telekommunikationsservices 8,61 % 0,68 %
Industri 8,10 % 0,02 %
Konsumentvarer 5,80 % -0,23 %
Materialer 3,97 % -1,13 %
Ejendomssektoren 2,50 % -0,23 %
Øvrige 0,52 % 0,00 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 64,40 % 0,54 %
Japan 5,52 % -0,14 %
Frankrig 3,25 % 0,04 %
Schweiz 3,03 % 0,00 %
England 3,03 % -0,01 %
Kina 2,48 % 0,02 %
Canada 2,30 % -0,11 %
Tyskland 2,23 % -0,04 %
Australien 2,16 % -0,13 %
Øvrige 11,59 % -0,42 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0061156759
Fondskode 6115675
Introduktionsdato 18.02.2020
Benchmark Morningstar Global TME Responsible
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Sydinvest Investeringsafdeling
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,50 %
Transaktionsomk. 0,01 %
Andelsklasse formue(mio) 400 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 110,11 DKK
Indre værdi maj 2024 116,43
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 251
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 5,40
Afkast i år (ultimo mdr.) 11,01 %
Active Share 37,8
Tracking Error 0,8 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 10,41
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 14,00
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) 0,45