HøjrenteLande ESG Udb W

Højrenteobligationer

5,09 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061067303

Løbende omk.

0,58 %

Profil

Investeringsprofil for HøjrenteLande ESG Udb W.
Andelsklassen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika.

ESG landeeksklusions- og screeningsproces
Investeringstilgangen er en ESG landeeksklusions- og screeningsproces og en opportunistisk investeringsstil baseret på forvalterens “value”-analyse af strategier i de ikke-ekskluderede lande. Da investeringsuniverset vil indeholde færre lande end for en ikke-ESG screenet portefølje, vil investeringsprofilen være mere koncentreret omkring de lande, som forvalteren har størst forventning til, og mindre koncentreret om at følge og slå benchmark på kort sigt. En konsekvens af strategien er derfor, at porteføljen i perioder kan afvige væsentligt fra sammensætningen af benchmark som følge af henholdsvis landeeksklusioner og aktive allokeringer.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,04 %

Afkast i okt.: -1,20 %

År til dato +5,09 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,04 %
Afkast ÅTD, % 5,09 %
Salg 84,54
Køb 85,40
Indre værdi 84,97
Formue (mio.) 2.148 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % -0,74 %
1 år 7,86 %
3 år -21,03 %
5 år -13,03 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -21,97 % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,85
2021 -3,81 % 0,00 0,00 0,00 0,00 103,48
2020 3,09 % 5,80 0,00 5,80 0,00 113,44
2019 13,10 % 1,60 0,00 1,60 0,00 111,77
2018 -1,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,82

Seneste udvikling

HøjrenteLande ESG Udb W Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -1,20 % -0,74 %
Afkast i fondens benchmark -1,52 % -1,85 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden en udvidet analyse ift. de almindelige HøjrenteLande-fonde af både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG+) i arbejdet med porteføljen.

ESG+: En udvidet ESG analyse på statsobligationer med bl.a. FN’s Verdensmål
Sydinvest HøjrenteLande ESG investerer med en udvidet ESG analyse på statsobligationer, og vi stiller flere og skrappere krav til landenes ansvarlighed og arbejde med at fremme en bæredygtig udvikling.

Blandt andet supplerer vi analysen med et indeks over landenes arbejde med at opfylde FN’s Verdensmål for en bæredygtig global udvikling i 2030. Vi forsøger også at inkludere investeringsmuligheder inden for grønne statsobligationer, hvor det er muligt, og vi fravælger aktivt investeringer i statsejede selskaber med fossile brændsler. Vi går målrettet efter at investere i lande, der både har et vist minimumsniveau af ansvarlighed, og hvor vi samtidig vurderer, at de har et potentiale for at udvikle sig positivt.

Vi har ikke samme mulighed for direkte at påvirke landenes ledere, som man eksempelvis kan forvente at kunne påvirke virksomhedsledere ved aktieinvesteringer. Her arbejder vi med en udvidet eksklusionsmodel, hvor vi eksempelvis ikke investerer i lande, der er pålagt våbensanktioner. Øvrige lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er også udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som rådgiver på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

I den udvidede ESG-analyse anvendes en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. Processen starter med at fjerne lande omfattet af sanktioner og selskaber med aktiviteter inden for fossile brændsler. Dette kombineres med en dybere analyse af landenes ESG-faktorer og deres arbejde med målsætningerne i FN’s Verdensmål.

Den dybere ESG-analyse anvendes både til at udvælge lande til investering og til at fravælge lande ud fra andet end blot sanktioner. Processen inkluderer bl.a. følgende:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • vurdering af landenes arbejde med FN’s Verdensmål 2030
 • korruptionsniveauet
 • niveauet for politisk og civil frihed.
 • miljøets sundhed og udvikling
 • vurdering af hvorvidt tendensen og det forventede udviklingspotentiale i ESG-faktorerne er positiv.

Grønne statsobligationer
Stater kan vælge at udstede særlige obligationer til at finansiere den grønne omstilling. En statsobligation kan betegnes som grøn, hvis salget af obligationerne finansierer konkrete projekter, der ligger inden for FN’s klimamålsætning om en temperaturstigning på maksimalt 2 grader Celsius inden år 2100. I modsætning til en almindelig statsobligation, der indgår i statens samlede budget, skal midlerne fra den grønne statsobligation holdes skarpt adskilt fra statens øvrige indtægter og udgifter. Kravene til en grøn obligation indebærer, at en uafhængig part godkender og efterfølgende verificerer, at projektet er tilstrækkeligt bæredygtigt. Dette er også investorernes garanti for, at de opnår en reel klima- eller miljømæssig påvirkning gennem deres investering.

Se lande som er ekskluderet fra vores ESG+ investeringsunivers

Se selskaber som er ekskluderet fra vores ESG+ investeringsunivers

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Chile Government International Bond 31.01.20343,50ChileUSD5,98 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD3,83 %
Mexico Government International Bond 09.02.20285,40MexicoUSD3,61 %
Colombia Government International Bond 15.05.20495,20ColombiaUSD3,42 %
Republic of South Africa Government Int 20.04.20527,30SydafrikaUSD3,32 %
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD3,32 %
Republic of Poland Government Internati 04.10.20334,88PolenUSD3,18 %
Senegal Bond 13.03.20284,75SenegalEUR2,77 %
Export-Import Bank of Korea 18.09.20285,13SydkoreaUSD2,61 %
Brazil Minas 15.02.20285,33BrasilienUSD2,52 %
Antal værdipapirer i fonden: 78
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Mexico 9,77 % -0,68 %
Polen 9,24 % 6,87 %
Chile 7,52 % 0,84 %
Ungarn 7,07 % 2,02 %
Colombia 5,60 % -0,36 %
Sydafrika 5,06 % -2,05 %
Indonesien 4,96 % -2,94 %
Rumænien 4,84 % 0,30 %
Peru 4,47 % -1,56 %
Øvrige 41,46 % 2,30 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande ESG Udb W 0,58 % 0,45 % 0,51 % 0,51 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0061067303
Fondskode 6106730
Introduktionsdato 31.08.2018
Benchmark EMBI Global Diversified
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Thomas Brund
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,58 %
Transaktionsomk. 0,45 %
Andelsklasse formue(mio) 2.057 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 80,85 DKK
Indre værdi oktober 2023 80,25
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 78
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) -0,74 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 11,13
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 12,01
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -0,74
Effektiv rente 8,07 %
Gennemsnitlig varighed 7,02