Verden Etik Indeks W DKK d

Basisaktier

17,16 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061156759

Løbende omk.

0,51 %

Profil

Investeringsprofil for Sydinvest Verden Etik Indeks
Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Afdelingens største investeringer ligger i USA og Japan. Der er ikke opstillet rammer for, i hvilke lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer. Investering kan også ske i tilsvarende depotbeviser som eksempelvis American Depositary Receipt (ADR’s) og Global Depositary Receipt (GDR’s). Afdelingen kan investere i kinesiske A-aktier gennem China Connect.

Investeringsstrategien er passiv og følger Morningstar Global Target Exposure Responsible indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,23 %

Afkast i okt.: -2,48 %

År til dato +17,16 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,23 %
Afkast ÅTD, % 17,16 %
Salg 105,45
Køb 105,80
Indre værdi 105,61
Formue (mio.) 322 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 10,31 %
1 år 6,20 %
3 år 29,95 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -16,06 % 4,60 4,60 0,00 0,00 94,56
2021 26,91 % 15,80 15,80 0,00 0,00 130,79
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Etik Indeks W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -2,48 % 10,32 %
Afkast i fondens benchmark -2,84 % 9,23 %

Ansvarlighed

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle Etik-fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder. Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Apple Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 5,01 %
Microsoft Systemsoftware USA 4,99 %
Amazon Kontant, afledte finansielle instr. m.v. USA 2,39 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 2,01 %
Google Interaktive medier og tjenester USA 1,46 %
Facebook Inc Interaktive medier og tjenester USA 1,36 %
Google Inc Interaktive medier og tjenester USA 1,27 %
Tesla Motors Bilfabrikanter USA 1,14 %
Unitedhealth Drift af Sundhedspleje USA 1,06 %
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 0,99 %
Antal værdipapirer i fonden: 251
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 24,67 % 1,66 %
Finans 18,18 % 0,42 %
Sundhedspleje og personlig service 13,90 % -3,13 %
Forbrugsgoder 12,61 % 0,44 %
Telekommunikationsservices 8,23 % 1,03 %
Industri 7,41 % -0,25 %
Konsumentvarer 7,24 % -0,21 %
Materialer 4,94 % -0,04 %
Ejendomssektoren 2,52 % 0,21 %
Øvrige 0,29 % -0,03 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 63,00 % 1,79 %
Japan 6,32 % -0,45 %
Frankrig 3,01 % 0,13 %
England 3,01 % 0,04 %
Schweiz 2,84 % -0,40 %
Kina 2,80 % -0,53 %
Tyskland 2,38 % -0,14 %
Canada 2,32 % -0,24 %
Indien 2,32 % -0,03 %
Øvrige 12,00 % -0,06 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Etik Indeks W DKK d 0,51 % 0,00 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0061156759
Fondskode 6115675
Introduktionsdato 18.02.2020
Benchmark Morningstar Global TME Responsible
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Lars Bo Jensen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,51 %
Transaktionsomk. -
Andelsklasse formue(mio) 326 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 94,56 DKK
Indre værdi oktober 2023 99,44
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 251
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 4,60
Afkast i år (ultimo mdr.) 10,31 %
Active Share 39,8
Tracking Error 1,0 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 12,74
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 14,25
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 0,55