Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d

Basisaktier

9,99 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060681468

Løbende omk.

0,66 %

Profil

Investeringsprofil
Der investeres globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. De største investeringer ligger i USA og Europa. Afdelingen følger en ligevægtet valuestrategi. Når vi investerer i 200 aktier vil hver aktie udgøre ca. 0,50 % i afdelingen (Ligevægt). Ved at investere en ligelig andel i hver aktie, sikrer vi, at de små og mellemstore aktier vejer forholdsvis tungt, mens de største aktier vejer mindre tungt. På denne måde opnås eksponeringen mod små aktier på en systematisk måde uden at tage store risici i enkelte selskaber. Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der er billigt prisfastsat ud fra en række regnskabsmæssige nøgletal. Historisk set har små og billige selskaber leveret et merafkast. Det er dette merafkast vi forsøger at høste med en ligevægtet valuestrategi. Afdelingen screenes for selskabernes aktiviteter indenfor udvalgte forretningsområder. Det drejer sig om tobak, alkohol, hasardspil, voksenunderholdning, våben og udvinding, produktion, moderation, distribution samt salg af fossile brændstoffer. Selskaber, som har aktiviteter indenfor disse forretningsområder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer herfra, screenes væk fra investeringsuniverset. Der investeres således ikke i selskaber, som ikke lever op til screeningskriterierne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,29 %

Afkast i apr.: -1,71 %

År til dato +9,99 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,29 %
Afkast ÅTD, % 9,99 %
Salg
Køb
Indre værdi 141,91
Formue (mio.) 130 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 6,61 %
1 år 17,38 %
3 år 21,52 %
5 år 44,65 %
7 år 62,60 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 13,01 % 0,00 0,00 0,00 0,00 129,03
2022 -10,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,17
2021 30,43 % 14,20 14,20 0,00 0,00 142,91
2020 -5,35 % 0,00 0,00 0,00 0,00 108,49
2019 26,66 % 6,30 6,30 0,00 0,00 121,05
2018 -6,31 % 10,00 10,00 0,00 0,00 104,80
2017 5,61 % 13,30 13,30 0,00 0,00 124,78
2016 23,58 % 5,40 5,40 0,00 0,00 123,58
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value Etik W Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -1,71 % 6,61 %
Afkast i fondens benchmark -2,01 % 8,15 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Kontanter og Diverse Kontant, afledte finansielle instr. m.v. KONTANT 2,84 %
Dell Technologies Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 1,02 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 0,94 %
Dick's Sporting Goods Inc Specialbutikker USA 0,78 %
Hon Hai Precision Industry Producenter af elektronisk service Taiwan 0,77 %
Jiangxipper Kobber Kina 0,76 %
Banco Do Brasil Diversificerede Banker Brasilien 0,75 %
General Motors Bilfabrikanter USA 0,72 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 0,72 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 0,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 177
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 24,72 % 1,65 %
Finans 18,62 % 0,58 %
Sundhedspleje og personlig service 11,50 % -1,29 %
Forbrugsgoder 11,33 % -0,14 %
Industri 9,86 % -0,54 %
Telekommunikationsservices 8,10 % -0,14 %
Konsumentvarer 6,72 % -1,09 %
Materialer 4,34 % -0,47 %
Ejendomssektoren 1,97 % -0,23 %
Øvrige 2,84 % 0,00 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 59,07 % 1,39 %
Japan 5,33 % 0,24 %
Canada 5,04 % -0,78 %
Kina 4,16 % -0,28 %
Frankrig 2,83 % -0,77 %
Tyskland 2,69 % -0,25 %
England 2,60 % -0,48 %
Italien 2,41 % 0,61 %
Taiwan 1,85 % 1,10 %
Øvrige 14,02 % -2,46 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 0,66 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060681468
Fondskode 6068146
Introduktionsdato 01.02.2016
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,66 %
Transaktionsomk. 0,08 %
Andelsklasse formue(mio) 126 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 129,03 DKK
Indre værdi april 2024 137,55
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 176
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 6,61 %
Active Share 81,0
Tracking Error 5,2 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 9,91
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 12,74
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,47