Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h

Virksomhedsobligationer

5,79 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060853422

Løbende omk.

0,45 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,08 %

Afkast i okt.: +0,50 %

År til dato +5,79 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,08 %
Afkast ÅTD, % 5,79 %
Salg 92,72
Køb 93,38
Indre værdi 93,05
Formue (mio.) 2.895 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 3,49 %
1 år 4,55 %
3 år -10,61 %
5 år 2,13 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -14,75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95
2021 -1,42 % 0,50 0,00 0,50 0,00 103,68
2020 7,36 % 4,50 0,00 4,50 0,00 109,60
2019 9,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 102,14
2018 -4,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 93,19
2017 1,49 % 3,70 0,00 3,70 0,00 101,68
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG Etik W DKK d h Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden 0,50 % 3,49 %
Afkast i fondens benchmark 0,38 % 2,46 %

Ansvarlighed

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi tre Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle tre fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder.

Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)

5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

 

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Spar Nord Bank A/S 05.10.20275,38DanmarkEUR1,04 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.20303,85USAEUR0,91 %
BNP Paribas SA 31.12.21777,38FrankrigEUR0,86 %
BNP Paribas SA 25.07.20282,75FrankrigEUR0,84 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 24.07.20333,88ItalienEUR0,75 %
Nordea Bank AB 18.08.20310,63FinlandEUR0,75 %
Robert Bosch GmbH 02.06.20354,00TysklandEUR0,74 %
Athene Global Funding 10.09.20260,37USAEUR0,74 %
Belfius Bank SA 12.09.20294,13BelgienEUR0,72 %
CaixaBank SA 19.07.20295,00SpanienEUR0,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 290
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 15,39 % 2,06 %
Holland 14,20 % -1,27 %
USA 12,55 % 2,93 %
England 6,54 % 1,87 %
Danmark 5,97 % -1,51 %
Tyskland 5,55 % -0,26 %
Spanien 5,10 % 1,19 %
Luxembourg 4,83 % -1,45 %
Sverige 4,61 % 1,78 %
Øvrige 25,27 % 1,29 %

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Banker 29,91 % 5,52 %
Banking 29,91 % 5,52 %
Anden finans 10,53 % -5,74 %
Forsyningsvirksomhed 10,23 % 2,98 %
Forsyning 10,23 % 2,98 %
Telekommunikation 6,47 % 2,77 %
Ejendomssektoren 6,27 % -2,28 %
Sundhedspleje 6,07 % 0,21 %
Varig forbrugsgoder 4,45 % 2,16 %
Øvrige -14,07 % 2,06 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 0,45 % 0,22 % 0,35 % 0,35 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060853422
Fondskode 6085342
Introduktionsdato 05.07.2017
Benchmark ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Niels Falk Eriksen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,45 %
Transaktionsomk. 0,22 %
Andelsklasse formue(mio) 2.681 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 87,95 DKK
Indre værdi oktober 2023 91,02
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 290
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,49 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 4,90
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 6,31
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -0,75
Effektiv rente 4,75 %
Gennemsnitlig varighed 4,36