Europa Ligevægt & Value W DKK d

Basisaktier

14,75 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060815686

Løbende omk.

0,67 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,58 %

Afkast i okt.: -4,30 %

År til dato +14,75 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,58 %
Afkast ÅTD, % 14,75 %
Salg 83,18
Køb 83,56
Indre værdi 83,31
Formue (mio.) 53 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 8,08 %
1 år 11,13 %
3 år 43,56 %
5 år 22,76 %
7 år 37,59 %
10 år 53,86 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -12,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 72,60
2021 24,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 83,62
2020 -8,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 66,92
2019 22,57 % 1,50 1,50 0,00 0,00 74,50
2018 -11,76 % 5,40 5,40 0,00 0,00 65,89
2017 10,02 % 4,50 4,50 0,00 0,00 79,05
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Europa Ligevægt & Value W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -4,30 % 8,08 %
Afkast i fondens benchmark -3,49 % 5,32 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
3I Group Kapitalforvaltning & Depotbanker England 2,02 %
Stellantis NV Bilfabrikanter Italien 1,74 %
Whitebread Hoteller, Feriesteder & Krydstogtskibe England 1,68 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 1,66 %
Kuehne & Nagel Intl-Reg Marine Schweiz 1,63 %
Orange Telekommunikation Frankrig 1,59 %
Logitech International SA Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Schweiz 1,58 %
Danone Pakkede Varer & Kød Frankrig 1,57 %
Rio Tinto Diverse Metaller & Minedrift England 1,54 %
Total Fina Totalleverandør af Olie & Gas Frankrig 1,53 %
Antal værdipapirer i fonden: 73
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 17,58 % 1,94 %
Industri 14,84 % 0,35 %
Sundhedspleje og personlig service 13,45 % -2,48 %
Konsumentvarer 12,10 % -1,33 %
Forbrugsgoder 9,60 % 0,51 %
Energi 7,35 % 0,63 %
Materialer 6,49 % -0,01 %
Informationsteknologi 6,45 % -1,29 %
Forsyning 4,16 % 0,32 %
Øvrige 8,01 % -1,12 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
England 25,89 % 3,52 %
Frankrig 23,29 % 4,29 %
Italien 12,71 % 3,29 %
Tyskland 11,46 % -6,08 %
Holland 7,87 % -0,36 %
Schweiz 5,88 % -0,01 %
Sverige 4,92 % -2,93 %
Spanien 2,85 % 0,02 %
Finland 1,12 % -0,15 %
Øvrige 4,00 % -4,05 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Ligevægt & Value W DKK d 0,67 % 0,13 % 0,30 % 0,15 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060815686
Fondskode 6081568
Introduktionsdato 15.06.2017
Benchmark MSCI Europe
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,67 %
Transaktionsomk. 0,13 %
Andelsklasse formue(mio) 43 DKK
Formue i fonden (mio) 297 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 72,60 DKK
Indre værdi oktober 2023 78,46
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 73
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,08 %
Active Share 70,6
Tracking Error 4,7 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 13,94
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 17,19
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 0,65