Global Value W DKK Acc

Basisaktier

8,5 %

Pr. 13/06/24 12:17

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060751428

Løbende omk.

0,71 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn. Samtidig er der sket en ændring i strategien, og fondens benchmark er blevet udskiftet.
Få mere information her

 

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Global Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning af aktier, spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Global Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i Global Value W DKK Acc?

 • Nem adgang til globale aktier
  Fra Japan i øst til USA i vest.
 • Spredning på tværs af regioner, lande og brancher
 • Fokus på value
  Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/06/24 12:17

Afkast i dag -0,65 %

Afkast i maj: +1,67 %

År til dato +8,50 %

Afkast og kurser pr. 13/06/24 12:17

Afkast i dag -0,65 %
Afkast ÅTD, % 8,50 %
Salg 184,35
Køb 185,00
Indre værdi 184,64
Formue (mio.) 118 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 8,77 %
1 år 19,45 %
3 år 26,79 %
5 år 56,78 %
7 år 66,72 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 MSCI ALL Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Herefter er benchmark MSCI World Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 12,69 % 0,00 0,00 0,00 0,00 170,17
2022 -7,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 151,01
2021 31,13 % 0,00 0,00 0,00 0,00 163,88
2020 -8,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 123,66
2019 24,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 135,20
2018 -6,68 % 0,00 0,00 0,00 0,00 108,41
2017 4,94 % 0,00 0,00 0,00 0,00 116,18
2016 10,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 110,71
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Global Value W DKK Acc Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 1,67 % 8,77 %
Afkast i fondens benchmark 2,50 % 10,85 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 1,13 %
Procter & Gamble Husholdningsvarer USA 1,00 %
Dick's Sporting Goods Inc Specialbutikker USA 0,81 %
Qualcomm Halvlederproducenter USA 0,75 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 0,72 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 0,72 %
Commerzbank Diversificerede Banker Tyskland 0,71 %
Meta Platforms Interaktive medier og tjenester USA 0,70 %
Anglo American Diverse Metaller & Minedrift England 0,70 %
Amphenol Electronikkomponenter USA 0,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 184
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 23,57 % 1,71 %
Finans 16,14 % -0,06 %
Forbrugsgoder 11,57 % 1,54 %
Sundhedspleje og personlig service 10,95 % -0,99 %
Industri 10,12 % 0,74 %
Telekommunikationsservices 7,97 % 0,25 %
Konsumentvarer 7,55 % -0,06 %
Energi 4,46 % -0,42 %
Materialer 3,30 % -0,40 %
Øvrige 4,37 % -0,73 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 63,99 % 4,52 %
Japan 5,65 % 1,59 %
Canada 4,99 % -0,41 %
Frankrig 3,87 % -0,24 %
England 3,44 % 1,45 %
Tyskland 2,86 % -0,73 %
Italien 2,39 % 0,97 %
Kina 1,73 % -3,06 %
Spanien 1,66 % 0,63 %
Øvrige 9,42 % -3,12 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Global Value W DKK Acc 0,71 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0060751428
Fondskode 6075142
Introduktionsdato 05.10.2016
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,71 %
Transaktionsomk. 0,08 %
Andelsklasse formue(mio) 118 DKK
Formue i fonden (mio) 262 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 170,17 DKK
Indre værdi maj 2024 185,10
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 183
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,77 %
Active Share 76,5
Tracking Error 5,5 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 9,76
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 12,44
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) 0,50