USA Ligevægt & Value W DKK d

Basisaktier

10,86 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060774982

Løbende omk.

0,65 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 100 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes fundamentale værdi. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,15 %

Afkast i apr.: -3,09 %

År til dato +10,86 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,15 %
Afkast ÅTD, % 10,86 %
Salg
Køb
Indre værdi 115,26
Formue (mio.) 286 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 7,81 %
1 år 18,19 %
3 år 27,54 %
5 år 54,20 %
7 år 79,40 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 8,19 % 5,80 5,80 0,00 0,00 109,57
2022 -7,16 % 2,00 2,00 0,00 0,00 103,25
2021 38,07 % 10,90 10,90 0,00 0,00 123,90
2020 -3,47 % 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00
2019 26,28 % 6,90 6,90 0,00 0,00 98,72
2018 -4,14 % 10,30 10,30 0,00 0,00 87,61
2017 3,56 % 8,30 8,30 0,00 0,00 99,47
2016 -2,72 % 1,20 1,20 0,00 0,00 97,28
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & Value W DKK d Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -3,09 % 7,81 %
Afkast i fondens benchmark -2,91 % 9,27 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 1,68 %
Dell Technologies Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 1,68 %
Cigna Sundhedsservice USA 1,27 %
General Motors Bilfabrikanter USA 1,25 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 1,25 %
Wells Fargo Diversificerede Banker USA 1,22 %
Caterpillar Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne USA 1,21 %
Amphenol Electronikkomponenter USA 1,20 %
Resmed Sundhedsudstyr USA 1,20 %
KLA Corporation Halvlederudstyr USA 1,19 %
Antal værdipapirer i fonden: 101
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 30,12 % 0,68 %
Finans 13,94 % 0,77 %
Sundhedspleje og personlig service 12,21 % -0,62 %
Forbrugsgoder 10,27 % -0,03 %
Industri 8,38 % -0,71 %
Telekommunikationsservices 7,97 % 0,16 %
Konsumentvarer 5,92 % 0,04 %
Energi 4,18 % 0,35 %
Ejendomssektoren 2,51 % -0,47 %
Øvrige 4,49 % -0,24 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
USA Ligevægt & Value W DKK d 0,65 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060774982
Fondskode 6077498
Introduktionsdato 15.12.2016
Benchmark MSCI USA Inkl. nettoudbytte
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,65 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 277 DKK
Formue i fonden (mio) 495 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 109,57 DKK
Indre værdi april 2024 112,09
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 100
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 5,80
Afkast i år (ultimo mdr.) 7,81 %
Active Share 77,8
Tracking Error 6,9 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 10,05
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 14,01
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,58