USA Ligevægt & Value W DKK d

Basisaktier

3,01 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060774982

Løbende omk.

0,57 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 100 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes fundamentale værdi. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,33 %

Afkast i okt.: -3,14 %

År til dato +3,01 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,33 %
Afkast ÅTD, % 3,01 %
Salg 104,20
Køb 104,45
Indre værdi 104,32
Formue (mio.) 270 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % -1,17 %
1 år -6,59 %
3 år 43,30 %
5 år 39,86 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -7,16 % 2,00 2,00 0,00 0,00 103,25
2021 38,07 % 10,90 10,90 0,00 0,00 123,90
2020 -3,47 % 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00
2019 26,28 % 6,90 6,90 0,00 0,00 98,72
2018 -4,14 % 10,30 10,30 0,00 0,00 87,61
2017 3,56 % 8,30 8,30 0,00 0,00 99,47
2016 -2,72 % 1,20 1,20 0,00 0,00 97,28
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & Value W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -3,14 % -1,17 %
Afkast i fondens benchmark -2,08 % 11,98 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Facebook Inc Interaktive medier og tjenester USA 2,29 %
Microsoft Systemsoftware USA 1,55 %
Kla-Tencororation Halvlederudstyr USA 1,36 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 1,34 %
Apple Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 1,34 %
Lam Research Halvlederudstyr USA 1,33 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 1,33 %
Oracle Systemsoftware USA 1,32 %
Roper Industries Softwareprogrammer USA 1,30 %
Diamondback Energy Inc Udvinding & Produktion af Olie & Gas USA 1,29 %
Antal værdipapirer i fonden: 94
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 25,93 % 0,48 %
Sundhedspleje og personlig service 14,78 % -1,91 %
Finans 12,76 % 1,96 %
Forbrugsgoder 9,90 % -0,59 %
Industri 8,64 % 1,18 %
Telekommunikationsservices 7,53 % -1,07 %
Konsumentvarer 6,30 % -0,76 %
Energi 5,58 % -0,02 %
Forsyning 2,84 % -0,38 %
Øvrige 5,74 % -0,10 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
USA Ligevægt & Value W DKK d 0,57 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060774982
Fondskode 6077498
Introduktionsdato 15.12.2016
Benchmark MSCI USA Inkl. nettoudbytte
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,57 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 269 DKK
Formue i fonden (mio) 474 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 103,25 DKK
Indre værdi oktober 2023 100,10
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 94
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 2,00
Afkast i år (ultimo mdr.) -1,17 %
Active Share 73,5
Tracking Error 7,6 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 11,82
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 15,86
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 0,69