Verden Ligevægt & Value W DKK d

Basisaktier

10,25 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060726909

Løbende omk.

0,71 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor- og regionsrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,31 %

Afkast i apr.: -1,61 %

År til dato +10,25 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,31 %
Afkast ÅTD, % 10,25 %
Salg
Køb
Indre værdi 133,44
Formue (mio.) 191 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 7,07 %
1 år 16,86 %
3 år 26,24 %
5 år 44,70 %
7 år 62,23 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 12,72 % 4,80 4,80 0,00 0,00 125,74
2022 -7,16 % 3,70 3,70 0,00 0,00 115,13
2021 31,19 % 9,30 9,30 0,00 0,00 134,50
2020 -7,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101,42
2019 24,50 % 6,60 6,60 0,00 0,00 116,93
2018 -6,35 % 10,00 10,00 0,00 0,00 103,15
2017 5,15 % 9,90 9,90 0,00 0,00 119,80
2016 17,62 % 3,50 3,50 0,00 0,00 117,46
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value W DKK d Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -1,61 % 7,07 %
Afkast i fondens benchmark -2,01 % 8,15 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Kontanter og Diverse Kontant, afledte finansielle instr. m.v. KONTANT 1,66 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 0,88 %
Dell Technologies Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 0,87 %
Jiangxipper Kobber Kina 0,73 %
Dick's Sporting Goods Inc Specialbutikker USA 0,70 %
Anglo American Diverse Metaller & Minedrift England 0,69 %
Cigna Sundhedsservice USA 0,66 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 0,66 %
Boc Hong Kong Diversificerede Banker Hongkong 0,66 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 0,65 %
Antal værdipapirer i fonden: 192
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 22,88 % 0,60 %
Finans 16,79 % -0,18 %
Sundhedspleje og personlig service 11,56 % -0,40 %
Forbrugsgoder 10,98 % 0,72 %
Industri 9,53 % 0,03 %
Telekommunikationsservices 7,42 % -0,11 %
Konsumentvarer 6,38 % -0,98 %
Energi 4,88 % -0,11 %
Materialer 3,77 % 0,11 %
Øvrige 5,82 % -0,41 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 60,72 % 0,67 %
Japan 5,50 % 1,46 %
Canada 4,73 % -0,70 %
Kina 3,84 % -0,62 %
Frankrig 3,65 % -0,54 %
England 3,08 % 1,13 %
Tyskland 2,55 % -1,30 %
Italien 2,22 % 0,46 %
Spanien 1,53 % 0,47 %
Øvrige 12,16 % -1,76 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value W DKK d 0,71 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060726909
Fondskode 6072690
Introduktionsdato 15.04.2016
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,71 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 186 DKK
Formue i fonden (mio) 424 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 125,74 DKK
Indre værdi april 2024 129,59
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 191
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 4,80
Afkast i år (ultimo mdr.) 7,07 %
Active Share 80,2
Tracking Error 5,6 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 9,34
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 12,38
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,58