Virksomhedsobl. HY Etik

Virksomhedsobligationer

8,65 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060783389

Løbende omk.

0,50 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i high yield (HY) virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de udenlandske obligationsmarkeder og i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de amerikanske markeder.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,22 %

Afkast i okt.: -0,33 %

År til dato +8,65 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,22 %
Afkast ÅTD, % 8,65 %
Salg 90,48
Køb 91,58
Indre værdi 91,03
Formue (mio.) 1.854 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 5,75 %
1 år 9,61 %
3 år 2,11 %
5 år 5,88 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -12,12 % 3,40 0,00 3,40 0,00 87,08
2021 3,57 % 4,60 0,00 4,60 0,00 103,67
2020 2,41 % 3,40 0,00 3,40 0,00 103,41
2019 11,45 % 1,70 0,00 1,70 0,00 102,76
2018 -5,35 % 3,40 0,00 3,40 0,00 95,55
2017 3,44 % 2,50 0,00 2,50 0,00 103,44
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY Etik W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -0,33 % 5,75 %
Afkast i fondens benchmark -0,28 % 5,52 %

Ansvarlighed

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi tre Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle tre fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder.

Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)

5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,22 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.20286,13USAEUR0,97 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,91 %
Energia Group Roi Financeco DAC 31.07.20286,88IrlandEUR0,91 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50SpanienEUR0,90 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,14HollandEUR0,89 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,88 %
Vodafone Group PLC 30.08.20846,50EnglandEUR0,81 %
United Group BV 15.02.20283,63HollandEUR0,77 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,75HollandEUR0,77 %
Antal værdipapirer i fonden: 298
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Telekommunikation 14,67 % 1,99 %
Stabil service 9,86 % 0,38 %
Cyklisk forbrug 8,83 % 0,58 %
Basisindustri 8,48 % -1,43 %
Banker 7,12 % 2,25 %
Banking 7,12 % 2,25 %
Industriprodukter 6,46 % -0,25 %
Sundhedspleje 5,91 % 0,29 %
Varig forbrugsgoder 5,79 % -0,47 %
Øvrige 25,77 % -5,00 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 17,91 % -0,73 %
Tyskland 12,18 % 0,55 %
Italien 11,83 % 0,57 %
Holland 11,82 % 0,03 %
Spanien 8,18 % 1,17 %
USA 8,06 % -0,05 %
England 7,76 % 0,78 %
Sverige 4,88 % 0,31 %
Luxembourg 4,26 % -0,69 %
Øvrige 13,12 % -1,54 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY Etik 0,50 % 0,26 % 0,60 % 0,60 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060783389
Fondskode 6078338
Introduktionsdato 02.05.2017
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,50 %
Transaktionsomk. 0,26 %
Andelsklasse formue(mio) 1.814 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 87,08 DKK
Indre værdi oktober 2023 88,60
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 298
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 3,40
Afkast i år (ultimo mdr.) 5,75 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 5,06
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 8,29
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -0,03
Effektiv rente 8,58 %
Gennemsnitlig varighed 2,93