Blandede Obligationer ESG W DKK

Globale blandede obligationer

4,62 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061807013

Løbende omk.

0,38 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i obligationer. Investeringerne spredes på danske stats- og realkreditobligationer, globale virksomhedsobligationer og obligationer udstedt af højrentelande. Fonden vægter ansvarlighed højt. Investeringerne forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsstederne, samtidig med at den investerer i grønne, sociale og bæredygtige obligationer.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,07 %

Afkast i okt.: +0,42 %

År til dato +4,62 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 4,62 %
Salg 99,30
Køb 99,88
Indre værdi 99,59
Formue (mio.) 91 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 2,45 %
1 år 3,51 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -4,81 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,20
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Blandede Obligationer ESG W Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden 0,42 % 2,45 %
Afkast i fondens benchmark 0,27 % 1,88 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

10000 kr

Pr. 01-11-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

En skræddersyet ansvarlig investering
Sydinvest Blandede Obligationer ESG er til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Blandede Obligationer ESG, får du en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer.

Med Sydinvest Blandede Obligationer får du en obligationsinvestering sammensat af de bedste individuelle obligationer, der samtidig har et fokus på ansvarlighed. Vi sikrer dig en løbende tilpasning af fordelingen mellem obligationstyperne.

Med denne fond får du en god mulighed for at investere i de obligationer, hvor udstederne (virksomhederne) bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at udstederne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.

Fonden opnår dette ved aktivt at tilvælge grønne, sociale, og bæredygtighedsrelaterede obligationer, samt ved at udvælge 90 % af fondens obligationer fra udstedere, som ligger i toppen af MSCI’s ESG-ratings. Det vil sige de lande og virksomheder, der har en rating fra AA til AAA.


MSCI ESG Ratings

Ud over aktive tilvalg vil der også i fonden være aktive fravalg af virksomheder med kontroversielle forretningsområder. Virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra nedenstående områder er ekskluderet fra fonden:

 • Alkohol
 • Tobak
 • Våben
 • Hasardspil
 • Voksenunderholdning
 • Fossile brændstoffer

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
4.12% DLR SDO 01.01.20264,12DanmarkDKK4,55 %
4.09% BRF SDO 01.07.20254,09DanmarkDKK4,54 %
3.00% Nykredit SDO 01.10.20533,00DanmarkDKK3,00 %
5.00% Nordea SDRO 01.10.20535,00DanmarkDKK2,98 %
0.00% Nykredit SDO 01.10.20380,00DanmarkDKK2,95 %
4.10% Nordea SDRO 01.07.20264,10DanmarkDKK2,85 %
0.00% Danske Stat 15.11.20310,00DanmarkDKK2,61 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DanmarkDKK2,47 %
1.00% Nykredit SDO 01.07.20271,00DanmarkDKK2,26 %
3.50% Nykredit SDO 01.10.20533,50DanmarkDKK1,80 %
Antal værdipapirer i fonden: 126
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Blandede Obligationer ESG W DKK 0,38 % 0,20 % 0,30 % 0,30 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0061807013
Fondskode 6180701
Introduktionsdato 16.08.2022
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Sydbank Kapitalforvaltning
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,38 %
Transaktionsomk. 0,20 %
Andelsklasse formue(mio) 89 DKK
Formue i fonden (mio) 198 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 95,20 DKK
Indre værdi oktober 2023 97,53
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 126
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 2,45 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 4,30
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 -
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -
Effektiv rente 4,60 %
Gennemsnitlig varighed 4,61