Verden Ligevægt & Value W DKK Acc

Basisaktier

7,68 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060751428

Løbende omk.

0,62 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor- og regionsrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,46 %

Afkast i okt.: -3,49 %

År til dato +7,68 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,46 %
Afkast ÅTD, % 7,68 %
Salg 162,35
Køb 162,90
Indre værdi 162,62
Formue (mio.) 159 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 3,16 %
1 år 0,63 %
3 år 44,46 %
5 år 32,41 %
7 år 54,64 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -7,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 151,01
2021 31,13 % 0,00 0,00 0,00 0,00 163,88
2020 -8,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 123,66
2019 24,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 135,20
2018 -6,68 % 0,00 0,00 0,00 0,00 108,41
2017 4,94 % 0,00 0,00 0,00 0,00 116,18
2016 10,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 110,71
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value W DKK Acc Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -3,49 % 3,16 %
Afkast i fondens benchmark -2,76 % 8,18 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Facebook Inc Interaktive medier og tjenester USA 1,23 %
Vale SA Diverse Metaller & Minedrift Brasilien 0,81 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 0,80 %
Microsoft Systemsoftware USA 0,76 %
Arc Energy Trust-Units Udvinding & Produktion af Olie & Gas Canada 0,76 %
Sumitomo Mitsui Financial Diversificerede Banker Japan 0,75 %
Kla-Tencororation Halvlederudstyr USA 0,70 %
WH Group Ltd Pakkede Varer & Kød Hongkong 0,70 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd Electronikkomponenter Kina 0,69 %
Paccar Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne USA 0,68 %
Antal værdipapirer i fonden: 188
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 19,48 % 0,03 %
Finans 16,96 % 2,26 %
Sundhedspleje og personlig service 12,72 % -1,14 %
Industri 9,84 % 1,29 %
Forbrugsgoder 9,72 % -1,22 %
Konsumentvarer 7,30 % -0,90 %
Telekommunikationsservices 6,66 % -0,68 %
Energi 5,62 % 0,47 %
Materialer 4,82 % 0,91 %
Øvrige 6,87 % -0,73 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 53,90 % -1,71 %
Canada 8,61 % 2,46 %
Japan 5,60 % 0,43 %
Kina 5,32 % -0,90 %
Frankrig 4,10 % -0,75 %
England 2,96 % 1,11 %
Tyskland 2,92 % -0,15 %
Italien 1,76 % 0,73 %
Brasilien 1,41 % 0,39 %
Øvrige 13,41 % -1,31 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 0,62 % 0,13 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060751428
Fondskode 6075142
Introduktionsdato 05.10.2016
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,62 %
Transaktionsomk. 0,13 %
Andelsklasse formue(mio) 158 DKK
Formue i fonden (mio) 289 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 151,01 DKK
Indre værdi oktober 2023 155,78
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 188
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,16 %
Active Share 79,8
Tracking Error 6,1 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 11,46
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 14,55
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 0,77