Verden Ligevægt & Value W DKK Acc

Basisaktier

10,2 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060751428

Løbende omk.

0,71 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor- og regionsrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,31 %

Afkast i apr.: -1,63 %

År til dato +10,20 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,31 %
Afkast ÅTD, % 10,20 %
Salg
Køb
Indre værdi 187,53
Formue (mio.) 131 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 6,99 %
1 år 16,81 %
3 år 26,36 %
5 år 44,07 %
7 år 61,09 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 12,69 % 0,00 0,00 0,00 0,00 170,17
2022 -7,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 151,01
2021 31,13 % 0,00 0,00 0,00 0,00 163,88
2020 -8,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 123,66
2019 24,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 135,20
2018 -6,68 % 0,00 0,00 0,00 0,00 108,41
2017 4,94 % 0,00 0,00 0,00 0,00 116,18
2016 10,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 110,71
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value W DKK Acc Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -1,63 % 6,99 %
Afkast i fondens benchmark -2,01 % 8,15 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 0,88 %
Dell Technologies Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 0,88 %
Jiangxipper Kobber Kina 0,74 %
Anglo American Diverse Metaller & Minedrift England 0,71 %
Dick's Sporting Goods Inc Specialbutikker USA 0,71 %
Boc Hong Kong Diversificerede Banker Hongkong 0,68 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 0,67 %
Cigna Sundhedsservice USA 0,67 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 0,66 %
General Motors Bilfabrikanter USA 0,66 %
Antal værdipapirer i fonden: 192
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 23,19 % 1,34 %
Finans 17,16 % 0,96 %
Sundhedspleje og personlig service 11,79 % -0,15 %
Forbrugsgoder 11,19 % 1,16 %
Industri 9,78 % 0,40 %
Telekommunikationsservices 7,55 % -0,17 %
Konsumentvarer 6,57 % -1,03 %
Energi 5,01 % 0,12 %
Materialer 3,85 % 0,15 %
Øvrige 3,92 % -0,36 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 61,47 % 2,00 %
Japan 5,55 % 1,50 %
Canada 4,81 % -0,59 %
Kina 3,94 % -0,85 %
Frankrig 3,81 % -0,30 %
England 3,21 % 1,22 %
Tyskland 2,69 % -0,90 %
Italien 2,31 % 0,89 %
Spanien 1,60 % 0,56 %
Øvrige 10,60 % -1,11 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 0,71 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060751428
Fondskode 6075142
Introduktionsdato 05.10.2016
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,71 %
Transaktionsomk. 0,08 %
Andelsklasse formue(mio) 127 DKK
Formue i fonden (mio) 268 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 170,17 DKK
Indre værdi april 2024 182,06
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 191
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 6,99 %
Active Share 80,1
Tracking Error 5,5 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 9,33
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 12,37
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,58