Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d

Basisaktier

7,34 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060681468

Løbende omk.

0,60 %

Profil

Investeringsprofil
Der investeres globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. De største investeringer ligger i USA og Europa. Afdelingen følger en ligevægtet valuestrategi. Når vi investerer i 200 aktier vil hver aktie udgøre ca. 0,50 % i afdelingen (Ligevægt). Ved at investere en ligelig andel i hver aktie, sikrer vi, at de små og mellemstore aktier vejer forholdsvis tungt, mens de største aktier vejer mindre tungt. På denne måde opnås eksponeringen mod små aktier på en systematisk måde uden at tage store risici i enkelte selskaber. Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der er billigt prisfastsat ud fra en række regnskabsmæssige nøgletal. Historisk set har små og billige selskaber leveret et merafkast. Det er dette merafkast vi forsøger at høste med en ligevægtet valuestrategi. Afdelingen screenes for selskabernes aktiviteter indenfor udvalgte forretningsområder. Det drejer sig om tobak, alkohol, hasardspil, voksenunderholdning, våben og udvinding, produktion, moderation, distribution samt salg af fossile brændstoffer. Selskaber, som har aktiviteter indenfor disse forretningsområder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer herfra, screenes væk fra investeringsuniverset. Der investeres således ikke i selskaber, som ikke lever op til screeningskriterierne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,31 %

Afkast i okt.: -3,73 %

År til dato +7,34 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,31 %
Afkast ÅTD, % 7,34 %
Salg 122,35
Køb 122,80
Indre værdi 122,55
Formue (mio.) 185 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 2,38 %
1 år -0,53 %
3 år 38,00 %
5 år 32,64 %
7 år 56,15 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -10,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,17
2021 30,43 % 14,20 14,20 0,00 0,00 142,91
2020 -5,35 % 0,00 0,00 0,00 0,00 108,49
2019 26,66 % 6,30 6,30 0,00 0,00 121,05
2018 -6,31 % 10,00 10,00 0,00 0,00 104,80
2017 5,61 % 13,30 13,30 0,00 0,00 124,78
2016 23,58 % 5,40 5,40 0,00 0,00 123,58
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value Etik W Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -3,73 % 2,38 %
Afkast i fondens benchmark -2,76 % 8,18 %

Ansvarlighed

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle Etik-fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder. Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Facebook Inc Interaktive medier og tjenester USA 1,13 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 0,94 %
Microsoft Systemsoftware USA 0,89 %
Apple Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 0,80 %
Eaton Elektroniske Komponenter & Udstyr USA 0,80 %
Kla-Tencororation Halvlederudstyr USA 0,78 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 0,78 %
Logitech International SA Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Schweiz 0,77 %
Lam Research Halvlederudstyr USA 0,77 %
Oracle Systemsoftware USA 0,76 %
Antal værdipapirer i fonden: 165
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 21,49 % -0,43 %
Finans 18,69 % 2,31 %
Sundhedspleje og personlig service 14,56 % -0,59 %
Industri 10,68 % 1,65 %
Forbrugsgoder 10,59 % -2,83 %
Konsumentvarer 7,22 % -1,29 %
Telekommunikationsservices 6,87 % -1,31 %
Materialer 4,28 % 0,75 %
Ejendomssektoren 2,50 % -0,36 %
Øvrige 3,11 % 0,00 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 55,37 % -2,78 %
Canada 6,97 % 2,03 %
Japan 6,01 % 0,38 %
Kina 3,81 % -2,29 %
Frankrig 3,63 % -0,68 %
England 3,30 % 1,19 %
Tyskland 2,88 % 0,01 %
Italien 2,17 % 0,94 %
Schweiz 1,39 % -0,52 %
Øvrige 14,47 % -0,39 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 0,60 % 0,11 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060681468
Fondskode 6068146
Introduktionsdato 01.02.2016
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,60 %
Transaktionsomk. 0,11 %
Andelsklasse formue(mio) 191 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 114,17 DKK
Indre værdi oktober 2023 116,89
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 165
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 2,38 %
Active Share 81,2
Tracking Error 5,8 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 12,00
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 14,85
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 0,66